Tabela Loan Yojana Gujarat

Tabela Loan Yojana Gujarat 2023 | તબેલા લોન યોજના | Cow Tabela Loan in Gujarat |આદિજાતિ નિગમ યોજના | Loan For Tabela In Gujarat | લાભાર્થીઓને તબેલા માટેની લોન યોજના દ્વરા રૂ.4 લાખ સુધીનું ધિરાણ મળશે

આદિજાતિ નિગમ ગુજરાત દ્વારા ઘણી બધી લોન યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર સહાય યોજના, બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, વિદેશ જવા લોન યોજના વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. આજે અમે ખેડુતોની એક યોજના લઈને આવ્યા છે. જે ખેડૂતોને ભેંસો કે ગાયો માટે લોન જોઈએ છે તો આ પોસ્ટ ફ્કત એના માટે જ છે. આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતને મોટી રકમ સરકાર દ્વારા મળે છે. જેનો ઉપયોગ કરી તબેલો બનાવી શકાય છે.

Tabela Loan Yojana Gujarat 2023 | તબેલા લોન યોજના

Many loan schemes are run by Gujarat Adijati Nigam . Such as running tractor assistance schemes for farmers. In addition, loans for foreign study loans, poultry farms and stables etc. are provided at very low interest rates. Through this post, the pastoralists and farmers of Gujarat will get a loan to build stables for their cows and buffaloes under this scheme. People who have a lot of cows and buffaloes need to be able to build stables in a good place to take care of the people. Under which Pashupalan Loan Yojana 2023 Gujarat will be given under self-employment scheme. To get this loan, one has to apply online from Adijati Gujarat Website.

યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય: Tabela Loan Yojana

 • લાભાર્થીને રૂપિયા 4 લાખ નું ધિરાણ મળશે.
 • લાભાર્થીઓએ આ ધિરાણ મેળવવા કુલ ધિરાણના 10% પ્રમાણે ફાળો ભરવાનો રહેશે.
 • આ ધિરાણ વાર્ષિક 4 ટકાના દરે ભરવાનું હોય છે. જે Tabela Loan Subsidy બરાબર છે.

Tabela Loan Yojana પરત કરવાનો સમય

 • તબેલા માટેની લોન હેઠળ જો લોન પરત ચૂકવવામાં વિલંબિત થશે તો 2% દંડનીય રહેશે.
 • આ લોનની પરત ચુકવણી 20 ત્રિમાસિક હપ્તામાં કરવાની રહેશે.
 • આ લોન માટે અરજદાર પાસે સગવડ હોય તો અરજદાર લોન લીધા બાદ નિયત સમય કરતા પહેલાં પણ લોનની ભરપાઈ કરી શકે છે.

Eligibility for loan : Tabela Loan Yojana

 • The applicant must have a certificate of ethnicity.
 • Applicant age should not be less than 18 years and not more than 55 years.
 • Those who have annual income of Rs. 1,20,000 / – for rural area and Rs. 1,50,000 / – for urban area will get the benefit of this scheme.

Tabela Loan Yojana Required Documents:

 • Certificate of Scheduled Tribes (Example of Competent Officer)
 • Copy of Ration Card of the applicant
 • Bank account passbook
 • Copy of Aadhaar card
 • Proof of property submitted by the applicant (building documents and property card which is recent and 7/12 and 8-A of land or without burden)
 • 7-12 and 8-A of the guarantor-1 or documents and property card of the building
 • Government Approved Valuation Valuation Report on Property submitted by Zamindar-1
 • Government Approved Valuation Valuation Report on Property submitted by Zamindar-2
 • Bailiffs will have to submit affidavit affidavit on stamp paper of Rs.20 / –

Shri Vajpayee Bankable Yojana Apply Online New 2022 @blp.gujarat.gov.in

Tabela Loan Yojana Online Apply | તબેલા લોન યોજના ઓનલાઈન અરજી કરો

Tabela Loan Yojana નું ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. Animal Husbandry Loan In Gujarat નું ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેની Step by Step માહિતી મેળવીશું. જે માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • Gujarat Adijati Vikas Vibhag ની Official Website 
 • હવે તમને Home Page પર “Apply for Loan” નામનું બટન દેખાશે, જેના પર Click કરવાનું રહેશે.
 • બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Development Corporation” નામનું નવું Page ખૂલશે.
 • જેમાં તમારા દ્વારા પ્રથમ વખત જ “Loan Apply” કરતા હશો તો “Register Here” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે વ્યકિતગત ID બનાવવાનું રહેશે.
 • તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થીએ પોતાની Application Information ઓનલાઈન ભરતી વખતે અરજીની વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જામીનદારની વિગતો વગેરે નાખવાની રહેશે.
 • જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “તબેલા માટેની લોન યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે.તમે નક્કી કરેલા જામીનદારની મિલકતની વિગત, બેંક એકાઉન્‍ટની વિગત, અન્ય માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેંટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ વિગતો ઓનલાઈન ભર્યા બાદ ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરીને એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.
 • Save કરેલી એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. જેની પ્રિન્‍ટ લઈને સાચવી રાખવાની રહેશે.
 • તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Tabela Loan Yojana Online Form Submission

 • Beneficiary will have to enter the details of the application, details of the property of the applicant, details of the loan, details of the guarantor etc. while filling his application information online.
 • In which the loan amount has to be paid in the next column by selecting “Loan Scheme for Stables” in the selection of scheme.
 • You have to upload the property details, bank account details, other required documents as you have decided.
 • After filling all the details online, the application has to be checked again and saved.
 • The number of saved application will be generated. Whose print must be taken and preserved.

Mudra Loan Yojana 2023 : પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના 2023

FAQ Tabela Loan in Gujarat

Tabela Loan Yojana નો લાભ કોને આપવામાં આવે છે?

Adijati Vikas Nigam,Gandhinagar દ્વારા ગુજરાતના મૂળ નાગરિક હોય અને આદિજાતિ(ST) ના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે.

Tabela Loan Yojana હેઠળ કેટલું ધિરાણ આપવામાં આવે છે? 

લાભાર્થીઓને  તબેલા લોન યોજના પર કુલ રૂપિયા 4 લાખની લોન આપવામાં આવે છે.

Tabela Loan Yojana કેટલા વ્યાજદર સાથે આપવામાં આવે છે?

તબેલા લોનનો નવો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે આ ધિરાણ આપવામાં આવે છે. જેનો વ્યાજદર માત્ર 4% હોય છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top