૧૨ પાસ ભરતી

GSRTC Apprentice Bharti 2023 | GSRTC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023

GSRTC Apprentice Bharti 2023 : GSRTC ભરતી 2023 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ, GSRTC રાજકોટ દ્વારા તાજેતરમાં વિવિધ ટ્રેડ્સ ભરતી 2023 માં એપ્રેન્ટિસ માટે અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, લાયક ઉમેદવારોએ તેમની અરજી 02/06/2023 પહેલા મોકલો GSRTC Apprentice Bharti | GSRTC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 સંસ્થાનું નામ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ – GSRTC […]

GSRTC Apprentice Bharti 2023 | GSRTC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 Read More »

ધોરણ 12 પાસ માટે SSC ભરતી 2023, ક્લાર્કની 1600 જગ્યાઓ ઓનલાઇન અરજી કરો

ધોરણ 12 પાસ માટે SSC ભરતી 2023, ક્લાર્કની 1600 જગ્યાઓ ઓનલાઇન અરજી કરો

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્વારા ધોરણ 12 પાસ માટે SSC ભરતી 2023, ક્લાર્કની 1600 જગ્યાઓ ઓનલાઇન અરજી કરો ક્લાર્ક, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને બીજી વિવિધ કુલ 1600 જેટલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 12 પાસ ધરવતાં ઉમેદવાર માટે આ નોકરી નો ઉત્તમ તક છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર SSC CHSL ભરતીના

ધોરણ 12 પાસ માટે SSC ભરતી 2023, ક્લાર્કની 1600 જગ્યાઓ ઓનલાઇન અરજી કરો Read More »

GSRTC Bharuch Recruitment 2023

GSRTC Bharuch Recruitment 2023 : એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે GSRTC ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2023, જાહેરાત વાંચો અહીથી

GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, ભરૂચ વિભાગમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર નિયત કરેલ ટ્રેડોમાં જેવા કે એમ.એમ.વી., ડીઝલ મીકે. આઈ.ટી.આઈ.માં પાસ ઉમેદવારો માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો. GSRTC Bharuch Recruitment 2023 સંસ્થાનું નામ સરકારી ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ

GSRTC Bharuch Recruitment 2023 : એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે GSRTC ભરૂચ દ્વારા ભરતી 2023, જાહેરાત વાંચો અહીથી Read More »

Scroll to Top